Home / Tips-Tricks / How to print multiple pages in a sheet

How to print multiple pages in a sheet

Print Friendly, PDF & Email

Tôi biết có nhiều người muốn in nhiều trang soạn thảo văn bản trong Microsoft Word trên một mặt giấy A4 (vì muốn tiết kiệm giấy). Chức năng này đã có trong Page Setup… khi chúng ta soạn thảo văn bản nhưng đôi khi không thực hiện vì một lý do nào đó. Thường thì máy in có support tính năng này không. Theo tôi tìm hiểu, có 2 cách để thực hiện điều này:

  1. Một số máy in đời mới có hỗ trợ thì việc này dễ như trở bàn tay.
  2. Nếu không, bạn sẽ dùng một số tiện ích khác nhằm làm một việc thủ công trước khi in. Trong Linux, bạn dùng pdfnup hoặc psnup. Có thể xem thêm link ở đây http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=138981.
comments

About Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.