Home / Tools / LaTeX / Latex và các công cụ hỗ trợ

Latex và các công cụ hỗ trợ

Print Friendly, PDF & Email

Khi sử dụng Latex, có một số đối tượng như table rất khó để chúng ta canh chỉnh độ rộng của các hàng, cột. Xuất phát từ tình huống này, nhiều người muốn tạo bảng trong spreadsheet (Excel của Microsoft Office hoặc Calc của OpenOffice) sau đó chuyển đổi sang mã lệnh latex.

Có thể lấy một ví dụ khác: quản lý bibliographies như thế nào là hiệu quả nhất. May thay đã có nhiều tools hỗ trợ để bạn có thể thống nhất 1 file .bib mà không sợ bị trùng lắp thông tin.

Trong bài này tôi trình bày một số tools quan trọng đi kèm với Latex.

Chuyển bảng trong spreadsheet sang mã Latex
Làm việc với bảng trong Latex khá khó khăn và rối rắm. Đã có Calc2Latex là một công cụ dùng để convert những bảng biểu trong LibreOffice Calc sang mã Latex.

comments

About Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.