Home / Tools / LaTeX / Làm việc với file bbl trong bibtex

Làm việc với file bbl trong bibtex

Print Friendly, PDF & Email

Hôm qua submit báo mới ngỡ ra một điều là template họ đưa cần dùng các bibitem để chèn tài liệu tham khảo mà không cần include file .bib. Nhưng thời gian đã hết, đành nộp đại file .tex như họ quy định mà không kịp chỉnh sửa gì cả. Về nhà, mình mới nhớ ra vấn đề này và hiểu được lý do họ chỉ cho phép upload các file dạng .doc, .rtf hoặc .tex mà không phải .pdf hay .tar.gz nào đó. Hóa ra, họ còn phải edit và chỉnh sửa lại để xuất bản một quyển kỉ yếu nên cần file .tex để tiện thao tác.

Thế là trong đầu chứ nghĩ: giờ mà chuyển hơn 40 mục tham khảo sang dạng bibitem là cũng lâu đấy. Nếu dùng bibtool thì cũng có thể tạm nhưng cũng chỉ là .bib, không embed vào tài liệu .tex được. Đành viết một cái thư gởi supervisor tình hình nó thế. Nhưng sáng ra nhận một email là prof đã chuyển được rồi vì tất cả references của bài báo nằm hết trong file .bbl. Đầu giờ chiều nay nói chuyện này với cô mới biết là mình chưa bao giờ ngó nghiêng file .bbl gì cả mặc dù vẫn biết nó được sinh ra sau khi chạy lệnh bibtex. Giờ thì tha hồ mà chém rồi.

comments

About Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.