Home / Author Archives: Admin (page 3)

Author Archives: Admin

programming all time and taking a bread for the lunch hahaha... When you are engaging your work, nobody can attract you doing another thing. Otherwise, should should move to other jobs or are not interested in your job enough.

Data Clustering

http://jamesmccaffrey.wordpress.com/2013/05/06/data-clustering-using-category-utility/ http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/dn198247.aspx

Read More »

Cluster Analysis

Statistica http://www.statsoft.com/textbook/cluster-analysis/

Read More »

Force directed Graph Layout

http://www.mathiasbader.de/studium/bioinformatics/ Thử cái này vào dự án của mình xem sao, thằng em này nó share cả code nè 🙂

Read More »

Loạt bài giảng về Bioinformatics

http://gepard.bioinformatik.uni-saarland.de/teaching/ws-2012-13/bioinformatik-3  

Read More »

stunnel for mysql – server and client

Tạo một kênh giao tiếp mã hóa giữa mysql server và mysql client là cẩn thiết. Một hướng dẫn ở đây, bạn có thể tham khảo.

Read More »

How to Add a Subscribe By Email Widget to Your Blog

subscribe via email

Hôm nay sửa sang blog sử dụng WordPress và đưa lên host. Thế là từ giã anh http://nvntung.wordpress.com và thay vào đó là http://it4bus.vn/blog. Hi vọng nhà mới kích thích đam mê viết lách 🙂 Mở đầu là cách thêm ...

Read More »