Home / Bioinformatics (page 2)

Bioinformatics

Bioinformatics has emerged in Viet Nam for a few of recent years. This science studies living orgasms at micro level, uses power of other sciences like mathematics (specially statistics and probability), biology, physics, chemistry, and computer science certainly.
Sinh tin học là một lĩnh vực mới ở Việt nam. Đây là ngành khoa học nghiên cứu tổng hợp về các cơ thể sống nói chung ở mức độ phân tử, kết hợp khá nhiều ngành khác như toán học, thống kê xác suất, sinh học, vật lý, hóa học và dĩ nhiên có cả khoa học máy tính trong đó.

Master’s Degree Programme in Bioinformatics

MBI at computer science at the University of Helsinki Master in Bioinformatik Bioinformatics – MS curriculum Bioinformatics Graduate Certificate Master of Science in Biotechnology: Bioinformatics Bioinformatics Interdepartmental Ph.D. Program First-Year Curriculum

Read More »

Lectures relevant to Bioinformatics

Metabolic Modeling Computational Modelling Techniques String Algorithms and Algrorithms in Computational Biology http://www2.bio.ifi.lmu.de/lehre/SS2007/SEM_Advanced/ Learning and Modeling Biological Networks Bioinformatics Introduction to Bioinformatics (Fall 2012) Advanced Bioinformatics (Spring 2013)

Read More »

Stoichiometric Network Analysis

http://www.cs.helsinki.fi/bioinformatiikka/mbi/courses/08-09/memo/slides/Lecture240309.pdf

Read More »

Force directed Graph Layout

http://www.mathiasbader.de/studium/bioinformatics/ Thử cái này vào dự án của mình xem sao, thằng em này nó share cả code nè 🙂

Read More »

Loạt bài giảng về Bioinformatics

http://gepard.bioinformatik.uni-saarland.de/teaching/ws-2012-13/bioinformatik-3  

Read More »

Thuật ngữ “novel drug targets” là gì?

Tôi không biết thuật ngữ này nghĩa là gì mặc dù đã đọc và gặp nó nhiều lần trong các bài báo.

Read More »

Meaning of metabolites in metabolism

Trong phần này, tôi muốn cắt nghĩa một số metabolite phổ biến trong metabolism. Metabolite Meaning/Explaination OAA OxAloAcetate AcCoA Acetyl CoenzymeA is an essential participant in a vast range of primary and secondary biochemical pathways that supply the core building ...

Read More »

Một ví dụ dễ hiểu về elementary flux mode

http://pinguin.biologie.uni-jena.de/bioinformatik/networks/metatool/metatool5.0/ecoli_networks.html

Read More »

An Introduction to Metabolism

Tôi thấy cái này An Introduction to Metabolism là một giới thiệu sinh động, trực quan về metabolism nên để đây cho mọi người tiện theo dõi. Ngoài ra, có hàng trăm bài viết giới thiệu về metabolism như: Một ...

Read More »

Thuật ngữ trong Bioinformatics (Phần 2)

Elementary Flux Mode: An elementary flux mode is a minimal set of enzymes that could operate at steady state, with all the irreversible reactions used in the appropriate direction (Schuster et al., 2000). Kiểu luồng  cơ sở (EFM) là một tập cực ...

Read More »