Home / Bioinformatics (page 3)

Bioinformatics

Bioinformatics has emerged in Viet Nam for a few of recent years. This science studies living orgasms at micro level, uses power of other sciences like mathematics (specially statistics and probability), biology, physics, chemistry, and computer science certainly.
Sinh tin học là một lĩnh vực mới ở Việt nam. Đây là ngành khoa học nghiên cứu tổng hợp về các cơ thể sống nói chung ở mức độ phân tử, kết hợp khá nhiều ngành khác như toán học, thống kê xác suất, sinh học, vật lý, hóa học và dĩ nhiên có cả khoa học máy tính trong đó.

Thuật ngữ trong Bioinformatics (Phần 1)

Cell: là đơn vị chức năng cơ bản nhất của sự sống do nhà khoa học Robert Hooke (18 July 1635 – 3 March 1703, một tiến sĩ trong lĩnh vực tự nhiên) nghĩ ra và sử dụng lần đầu tiên. Nó ...

Read More »

Small-world network

The small-world model can serve to minimize transition times between metabolic states, and contains evidence about the evolutionary history of metabolism. Mô hình small-world có thể phù hợp để làm tối thiểu thời gian chuyển đổi giữa các trạng thái ...

Read More »

Reactions and Enzymes (Phản ứng và Xúc tác)

Anabolism is the total series of chemical reactions involved in synthesis of organic compounds. Anabolism là một loạt các phản ứng hóa học (chu trình) liên quan đến việc tổng hợp các hợp chất hữu cơ. Catabolism is the series ...

Read More »

Cycle in Metabolic Network

Citrate cycle (TCA cycle) – Leishmania major The Pyruvate Dehydrogenase (PDH) Complex http://en.wikipedia.org/wiki/File:Citric_acid_cycle_with_aconitate_2.svg   Interactive animations: The Citric Acid Cycle TCA Cycle

Read More »