Home / Programming (page 2)

Programming

Programming References with Microsoft Technology

Developer Resources on Microsoft Developer Network

If you’re a Microsoft hacking, I think you’re not strange at Microsoft Developer Network. Trên đó, bạn có thể tải các bộ công cụ phát triển chuẩn (SDK), nhiều thư viện hỗ trợ, các gói bài tập mẫu minh họa ...

Read More »

An Introduction to Multiprocessing in Python

Parallel Programming Model

Multiprocessing with Python http://toastdriven.com/blog/2008/nov/11/brief-introduction-multiprocessing/

Read More »

Parallel Programming Lectures

Parallel Programming Model

Parallel Programming References: http://www.fevrierdorian.com/blog/post/2012/04/04/Python-multiprocessing-vs-threading http://bisqwit.iki.fi/story/howto/openmp/ http://www.linux-mag.com/id/1001/ http://www.cs.nmsu.edu/~jcook/Tools/pthreads/pthreads.html http://openmp.org/wp/openmp-compilers/ http://www.eng.cam.ac.uk/help/tpl/languages/parallelprogramming.html http://gcc.gnu.org/onlinedocs/libgomp/ http://www.tldp.org/HOWTO/Parallel-Processing-HOWTO.html http://aggregate.org/PPLINUX/19960315/ppsmp.html https://computing.llnl.gov/tutorials/pthreads/ http://users.actcom.co.il/~choo/lupg/tutorials/multi-process/multi-process.html https://computing.llnl.gov/?set=training&page=index

Read More »

Programming Libraries for Computational Science and Engineering

Mối quan hệ giữa các ngành Toán, Khoa học máy tính, Khoa học tính toán và Khoa học kỹ thuật

Ngày nay, phải nói rằng rất khó để nghĩ ra một ý tưởng mới từ một lĩnh vực hẹp nào đó mà không có sự hỗ trợ tính toán của máy tính. Thật sự như vậy, hầu hết các ngành ...

Read More »

Count the times a word appears in a given string

(Tiếng Việt) Làm thế nào đếm xem một "word" xuất hiện bao nhiêu lần trong một "string" cho trước. Cách đơn giản nhất nhiều người biết: tách chuỗi thành từng từ và so sánh chúng với từ cần tìm.

Read More »

Tài liệu tham khảo lập trình với Python

Python Programming

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Read More »

Coding styles comparison in the Open Source Software world

Coding styles comparison in the Open Source Software world.

Read More »

Coding style guide

I read the article this morning and liked this statement “Programming style is one of the holy wars of computer programming. However, regardless of your tastes one thing is certain: when in Rome, do as the Romans do. That is, ...

Read More »

Phiên bản hiện tại của ngôn ngữ lập trình C++

Hôm nay, trong lúc mò mẫm test các source codes cài đặt hypergraphs, tôi thấy dân tình đang dùng một số hàm mở rộng của C++ (mà thực chất là các hàm trong C++11) Tôi nghĩ cái này là gốc ...

Read More »

Architect Enterprise Applications with Java EE

Tự nhiên hôm nay lại nhớ đến khóa học về lập trình ứng dụng máy chủ và phân tán thời còn học thạc sĩ ở PUF. Hồi đó, lập trình java cũng không đến nổi tệ. Lâu lắm rồi không ...

Read More »