Home / Tools / Emacs

Emacs

Using emacs is really marvellous. To be an editor, emacs allows users configuring their favourite modes helping of their works.

Commonly useful Emacs commands and shortcut keys

Emacs shortcuts

Here is the list of commonly used commands in Emacs I often use in the daily basis. Reload a current buffer or working file Why is this important? When you are editing a file in an instance of Emacs, it ...

Read More »

Some useful features never used frequently in Emacs

Emacs is a programmable editor. You can customize it as much as possible by adding or removing some macros or your own functions.

Emacs is a programmable editor. You can customize it as much as possible by adding or removing some macros or your own functions. Some useful features never used frequently in Emacs. This post includes these features for you. [01] Reload or ...

Read More »

Slime and Emacs

Slime là công cụ để bạn giao tiếp SBCL với Emacs. Cách thoát hoàn hảo slime khỏi emacshttp://stackoverflow.com/questions/2337573/how-to-gracefully-exit-slime-and-emacs

Read More »

Online support channel

ERC và IRC là những công cụ giúp bạn chat trực tuyến, hỗ trợ tốt khi trao đổi công việc. Xem ở đây cách thức cài đặt và cấu hình, sử dụng chung với Emacs http://www.emacswiki.org/emacs/ERC và http://searchirc.com/help/beforeyouconnect.php

Read More »

Tùy biến với emacs

Emacs được coi như một bộ editor hoàn chỉnh cho những ai thích lập trình. Nó hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ mà bạn có thể tùy biến các mode dễ dàng chuyển đổi. Đối với một số ngôn ngữ ...

Read More »