Home / Tools / LaTeX (page 2)

LaTeX

LaTeX is a high-quality typesetting system; it includes features designed for the production of technical and scientific documentation. LaTeX is the de facto standard for the communication and publication of scientific documents.

Một vài mẹo vặt với Latex

Đổi một trang từ portrait sang landscapeTrong quá trình chèn các bảng biểu, đôi khi nó quá khổ của một trang đứng (portrait) là định dạng ngầm định khi làm việc với Latex. Khi đó, bạn muốn chuyển trang chứa ...

Read More »

Cài đặt thêm gói trong Latex trên Ubuntu

Trong quá trình sử dụng Latex, tôi thấy việc cài thêm các gói trong Latex không đơn giản. Sau đây là các bước hướng dẫn cài đặt:Bước 1: Tải các file liên quan đến gói cần cài đặt (thường là ...

Read More »

Latex và các công cụ hỗ trợ

Khi sử dụng Latex, có một số đối tượng như table rất khó để chúng ta canh chỉnh độ rộng của các hàng, cột. Xuất phát từ tình huống này, nhiều người muốn tạo bảng trong spreadsheet (Excel của Microsoft ...

Read More »

Latex for the beginners (Part 1)

Mục đích của bài này là ghi lại cách sử dụng Latex để làm một báo cáo (report) thực tập tốt nghiệp master của tôi. Là người mới bắt đầu sử dụng Latex, tôi hiểu chúng ta cần chuẩn bị ...

Read More »

Tạo bài trình diễn dùng gói beamer trong Latex (Phần 1)

Bài này giới thiệu cơ bản về gói beamer để tạo bài trình diễn (presentation) trong Latex. Cài đặt Beamer: Trong Ubuntu, chỉ cần chạy lệnh: sudo apt-get install latex-beamer hoặc download từ trang chủ của Beamer: https://bitbucket.org/rivanvx/beamer/wiki/Home Cấu trúc chung ...

Read More »

Quản lý bibliographies

Nếu đã từng dùng latex để soạn văn bản khoa học, bạn chắc chắn sẽ gặp một số phiền phức với entry trong file .bib. Rõ ràng, với số lượng references trên 200 mẫu thì việc quản lý trở nên ...

Read More »

Mọi thứ về Latex

TẠO PRESENTATION VỚI LATEX Gói thường sử dụng nhiều nhất là beamer. References và citations được quản lý theo một thống nhất trong Latex bằng cách sử dụng BibTeX. Với cách này, chúng ta đưa tất cả các thông tin ...

Read More »