Home / Tools (page 3)

Tools

Useful tools

Một vài mẹo vặt với Latex

Đổi một trang từ portrait sang landscapeTrong quá trình chèn các bảng biểu, đôi khi nó quá khổ của một trang đứng (portrait) là định dạng ngầm định khi làm việc với Latex. Khi đó, bạn muốn chuyển trang chứa ...

Read More »

Cài đặt thêm gói trong Latex trên Ubuntu

Trong quá trình sử dụng Latex, tôi thấy việc cài thêm các gói trong Latex không đơn giản. Sau đây là các bước hướng dẫn cài đặt:Bước 1: Tải các file liên quan đến gói cần cài đặt (thường là ...

Read More »

Phân tích mạng dùng R với gói igraph: Cài đặt với R

CÀI ĐẶT IGRAPH VỚI R Phần này trình bày cách cài đặt igraph như là một gói trong R. Cách dễ nhất có lẽ là dùng lệnh install.packages() của R. Lệnh này sẽ tải nguồn của gói nhị phân thích ...

Read More »

Network Analysis in R with the package igraph: Introduction

igraph with Network Analysis

GIỚI THIỆU igraph là gói phần mềm mã nguồn mở dùng để tạo và xử lý đồ thị có hướng và vô hướng. Nó cài đặt hầu hết các bài toán cơ bản của lý thuyết đồ thị như minimum spanning trees, ...

Read More »

Latex và các công cụ hỗ trợ

Khi sử dụng Latex, có một số đối tượng như table rất khó để chúng ta canh chỉnh độ rộng của các hàng, cột. Xuất phát từ tình huống này, nhiều người muốn tạo bảng trong spreadsheet (Excel của Microsoft ...

Read More »

Slime and Emacs

Slime là công cụ để bạn giao tiếp SBCL với Emacs. Cách thoát hoàn hảo slime khỏi emacshttp://stackoverflow.com/questions/2337573/how-to-gracefully-exit-slime-and-emacs

Read More »

Online support channel

ERC và IRC là những công cụ giúp bạn chat trực tuyến, hỗ trợ tốt khi trao đổi công việc. Xem ở đây cách thức cài đặt và cấu hình, sử dụng chung với Emacs http://www.emacswiki.org/emacs/ERC và http://searchirc.com/help/beforeyouconnect.php

Read More »

Latex for the beginners (Part 1)

Mục đích của bài này là ghi lại cách sử dụng Latex để làm một báo cáo (report) thực tập tốt nghiệp master của tôi. Là người mới bắt đầu sử dụng Latex, tôi hiểu chúng ta cần chuẩn bị ...

Read More »

Tạo bài trình diễn dùng gói beamer trong Latex (Phần 1)

Bài này giới thiệu cơ bản về gói beamer để tạo bài trình diễn (presentation) trong Latex. Cài đặt Beamer: Trong Ubuntu, chỉ cần chạy lệnh: sudo apt-get install latex-beamer hoặc download từ trang chủ của Beamer: https://bitbucket.org/rivanvx/beamer/wiki/Home Cấu trúc chung ...

Read More »

Ngôn ngữ R và một số thủ thuật

1. Hiển thị tên các nodes của một đồ thị, dùng: V(graph)$name V(graph)$name[1]: tên của node số 1 nhưng: V(graph)[0] hoặc V(graph)[0]$name cùng cho một kết quả 2. Lệnh ls() giống như lệnh ls trong Linux dùng để hiển thị ...

Read More »