Accueil / Outils / Emacs

Emacs

Dùng emacs thật là tuyệt. Là một bộ soạn thảo, nhưng emacs hỗ trợ rất nhiều mode, bạn có thể tùy biến để phù hợp với công việc của mình.

Slime và Emacs

Slime là công cụ để bạn giao tiếp SBCL với Emacs. Cách thoát hoàn hảo slime khỏi emacshttp://stackoverflow.com/questions/2337573/how-to-gracefully-exit-slime-and-emacs

Lire la suite...

Kênh trao đổi trực tuyến

ERC và IRC là những công cụ giúp bạn chat trực tuyến, hỗ trợ tốt khi trao đổi công việc. Xem ở đây cách thức cài đặt và cấu hình, sử dụng chung với Emacshttp://www.emacswiki.org/emacs/ERCvà http://searchirc.com/help/beforeyouconnect.php

Lire la suite...

Tùy biến với emacs

Emacs được coi như một bộ editor hoàn chỉnh cho những ai thích lập trình. Nó hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ mà bạn có thể tùy biến các mode dễ dàng chuyển đổi. Đối với một số ngôn ngữ ...

Lire la suite...