Home / Tips-Tricks / In nhiều hình ảnh vào một file pdf

In nhiều hình ảnh vào một file pdf

Print Friendly, PDF & Email

Thời đại của công nghệ và kĩ thuật số? Đang là thời thịnh hành của máy ảnh. Ngày nay dân chơi ảnh có hàng GB dữ liệu. Nó có liên quan gì đến bài viết này?

Bạn thích một vài tấm ảnh đẹp. Bạn muốn ghép chung vào một file pdf để làm bài thuyết trình. Cũng có thể bạn cần làm việc này cho mục đích khác. Làm thế nào để in/gộp nhiều hình ảnh vào trong cùng một tài liệu. Hay nói dễ hiểu: gộp nhiều ảnh vào một file pdf như thế nào?

Cách dễ nhất, ai cũng đoán được:
Dùng một chương trình chỉnh sửa ảnh như Photoshop hay GIMP, tạo một file tài liệu mới trong đó và chèn các hình ảnh cần gộp vào một file. Export kết quả ra một định dạng nào đó.

Cách này đòi hỏi bạn phải biết kĩ năng dùng phần mềm xử lý ảnh một tí, nhưng tôi nghĩ không vấn đề gì với nhiều bạn.

Nếu bạn dùng Linux/Ubuntu:

Trên các phiên của Linux, lệnh convert có thể dùng như sau
convert -density 300x300 -quality 100 mine1.pdf mine2.pdf merged.pdf

Gộp nhanh nhiều hình ảnh vào một file pdf

Gộp nhanh nhiều hình ảnh vào một file pdf

Dùng lệnh gs như sau:
gs -dBATCH -dNOPAUSE -q -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=titre.pdf titre_cover.pdf titre_back.pdf
hoặc cũng dùng gs nhưng có chỉnh chất lượng của file đầu ra:
gs -dBATCH -dNOPAUSE -q -sDEVICE=pdfwrite -dPDFSETTINGS=/prepress -sOutputFile=titreds.pdf titre_cover.pdf titre_back.pdf

Trên windows, bạn có thể thực hiên nhanh bằng cách:

  • Chọn một số hình ảnh nào đó muốn gộp lại trên một file pdf (Hình 1 – Chọn những ảnh cần gộp và thực hiện lệnh in)
  • Nhấp phải vào các hình ảnh đã chọn, thực hiện lệnh Print (xem Hình 1 – Chọn những ảnh cần gộp và thực hiện lệnh in)
  • Chọn hình thức bố trí các ảnh trên trang,… (xem Hình 2 – Tùy chỉnh những option trước khi In)

(1) Chọn máy in: có thể chọn máy in thật, hoặc một máy in ảo (để in ra file pdf, xps…)
(2) Chọn khổ giấy: A4, Letter, Ledger,…
(3) Độ phân giải (Chất lượng của file kết quả)
(4) Hình thức bố cục các ảnh trên trang: mỗi ảnh trên 1 trang, tất cả các ảnh trên một trang, 4 ảnh trên một trang,…
(5) Di chuyển để xem các ảnh đã chọn
(6) Số bản sao chép của mỗi ảnh: ngầm định là 1, bạn có thể chọn bao nhiêu tùy thích
(7) Chọn mục này nếu bạn muốn các ảnh tự co giãn sao cho vừa với khung
(8) Nhấn Print để hoàn tất việc in ảnh.

Chọn những ảnh cần gộp và thực hiện lệnh in

Hình 1 – Chọn những ảnh cần gộp và thực hiện lệnh in

Tùy chỉnh những option trước khi In

Hình 2 – Tùy chỉnh những option trước khi In

Tôi hi vọng mẹo vặt này giúp ích cho nhiều người. Còn bạn thì sao, bạn có cách nào khác không? Xin chia sẻ cùng chúng tôi qua lời nhắn hoặc bình luận bên dưới.

comments

About Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.