Mục tiêu

Print Friendly, PDF & Email

Là một người đi trước trong lĩnh vực này, muốn để lại đây những điều cảm thấy có ích cho những ai quan tâm cùng chuyên môn. Các bài viết là sự hiểu biết của cá nhân tác giả, mong nhận được góp ý của bạn đọc. Bên cạnh đó, blog là nơi chia sẻ các thông tin về chuyên ngành Công nghệ thông tin nói chung cũng như Công nghệ phần mềm nói riêng. Nó cũng mong muốn nhận được những bài bình luận có ý nghĩa và xây dựng. Kiến thức như một biển trời rộng lớn. Tin học là ngành đặc thù đòi hỏi sự chia sẻ và làm việc cộng đồng.