Home / Hệ Thống Thông Tin / Dữ liệu lớn

Dữ liệu lớn

Khái niệm cơ bản về Big Data Vào năm 2001, nhà phân tích Doug Laney của hãng META Group (giờ là công ty nghiên cứu Gartner) đã nói rằng những thách thức và cơ hội nằm trong việc tăng trưởng dữ liệu có thể được mô tả bằng ba chiều “3V”: tăng về số lượng lưu trữ (volume), tăng về tốc độ xử lý (velocity) và tăng về chủng loại (variety). Giờ đây, Gartner cùng với nhiều công ty và tổ chức khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin tiếp tục sử dụng mô hình “3V” này để định nghĩa nên Big Data. Đến năm 2012, Gartner bổ sung thêm rằng Big Data ngoài ba tính chất trên thì còn phải “cần đến các dạng xử lí mới để giúp đỡ việc đưa ra quyết định, khám phá sâu vào sự vật/sự việc và tối ưu hóa các quy trình làm việc”.

  • Phân nhóm dữ liệu

    http://jamesmccaffrey.wordpress.com/2013/05/06/data-clustering-using-category-utility/ http://msdn.m...

Phân nhóm dữ liệu

http://jamesmccaffrey.wordpress.com/2013/05/06/data-clustering-using-category-utility/ http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/dn198247.aspx

Read More »