Một vài mẹo vặt với Latex

Đổi một trang từ portrait sang landscapeTrong quá trình chèn các bảng biểu, đôi khi nó quá khổ của một trang đứng (portrait) là định dạng ngầm định khi làm…