Sự ra đời của lập trình hướng đối tượng

Print Friendly, PDF & Email

Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng cung cấp cho người lập trình 3 đặc điểm chính mạnh cơ bản với mục đích cải tiến và đơn giản hóa việc thiết kế phần mềm. Đó là: encapsulation, inheritance, và polymorphism (hay còn được gọi là generic functionality).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.