Home / Operating System / Linux / How to see Ubuntu distribution version

How to see Ubuntu distribution version

Print Friendly, PDF & Email
Tình cờ một ai hỏi bạn câu hỏi kiểu: Ubuntu bạn đang dùng là phiên bản mấy? Phiên bản 32 hay 64 bit? Làm thế nào để xem thông tin hệ điều hành Ubuntu?

System Monitor – cái tên đã nói lên tất cả

Thông tin hệ thống | System Information

Thông tin hệ thống | System Information

Thông tin hình bên canh nói lên điều gì? Bạn đang dùng hệ điều hành Ubuntu, phiên bản 10.04 (mã hiệu lucid). Nhân Linux 2.6.32-37-generic, GNOME 2.30.2

10.04 (lucid) được tạo từ những cải tiến chính từ phiên bản Ubuntu trước đó 9.10 (Karmic Koala) (cải tiến thời gian khởi động, tối ưu hóa nhân để cải thiện hiệu quả làm việc của desktop, GRUB2 bootloader và hệ thống file bảo mật hơn ext4).

Linux 2.6.32-37-generic: gói này chứa nhân Linux phiên bản 2.6.32 tương thức với các hệ thống 32bit (x86) hoặc 64bit (x86_64). Phiên bản này hỗ trợ bộ vi xử lí tổng quát.

GNOME 2.30.2 là bản cập nhật lần thứ hai và cuối cùng của GNOME 2.30. Nó chưa nhiều bản sửa lỗi quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng, cập nhật tài liệu hướng dẫn sử dụng cũng như nhiều bản dịch được cập nhật. The GNOME 2.30 release notes are available at: http://library.gnome.org/misc/release-notes/2.30/

uname – lệnh xem thông tin hệ điều hành từ terminal

Sử dụng tham số phù hợp để xem thông tin cần thiết:

– a, –all: In tất cả thông tin theo thứ tự như sau, trừ trường hợp không chỉ ra/hoặc chỉ ra -p và -i  nếu không có thông tin (unknown)
– s, –kernel-name: tên nhân Linux
-n, –nodename: tên máy tính

-v, –kernel-version: phiên bản của nhân Linux

-m, –machine:  tên phần cứng máy tính
-p, –processor: kiểu vi xử lí
– i, –hardware-platform: nền tảng phần cứng
-o, –operating-system: hệ điều hành

uname

See more at https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=90&t=23819&start=0

About Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.