Hai cách dùng từ để đặt tên chức năng cho máy lọc nước gia đình

Phân tích Bạn thấy gì qua cách dùng từ để đặt tên chức năng? Để ý vụ này lâu rồi nhưng đến nay mới viết bài này để chia sẻ…