Home / Programming / Programming Editor

Programming Editor

Popularly Used Commands In Vim

Screen at starting VIM with --startuptime vim.log

Which editor do you like best and use on a daily basis? If I have to say, Vim is a pretty great text editor for everyone who enjoys working with nix-based environments. However, learning to use it in an efficient ...

Read More »

Column Edit Mode in VIM

Demonstration of editing text in column mode with Vim

Typing in column mode in editors is sometimes actually useful. How many times have you wanted to replace columns of text with something? You can do this utility with common programming editors like IntelliJ IDEA, TextMate or Sublime. VIM also ...

Read More »

Tập hợp các trình soạn thảo tài liệu TEX

Đi tìm nhiều nơi rồi tập hợp ở đây để tiện theo dõi Phần mềm Windows Linux Kile x Texmaker x x TexNicCenter x texstudio x x Gedit x

Read More »

vi Editor

Working with Unix-based operating systems, most users is more or less familiar with vi editor. The vi editor is available on almost Unix systems where it uses the standard alphabetic keys for commands. Therefore, we can start it from any type ...

Read More »

Các bộ soạn thảo html miễn phí mà hiệu quả trên Linux

Gom các editor soạn thảo web miễn phí cho ace nào thích thiết kế web cũng như tạo các trang html đơn giản trên hệ thống Linux. Ngoài các anh truyền thống như gedit hay emacs, có thể dùng một ...

Read More »

Tùy biến với emacs

Emacs được coi như một bộ editor hoàn chỉnh cho những ai thích lập trình. Nó hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ mà bạn có thể tùy biến các mode dễ dàng chuyển đổi. Đối với một số ngôn ngữ ...

Read More »

Tips tricks with the terminal in Ubuntu [Phần 1]

In ấnLệnh lpr là sử dụng để in tài liệu trong môi trường Linux do gói CUPS cung cấp. Đây là toàn bộ hướng dẫn. Bên dưới chỉ tóm tắt các lệnh phổ biến hay dùng. Để xem danh sách ...

Read More »