Google Android: lịch sử hình thành và phát triển (Phần 1)

Print Friendly, PDF & Email

Android là một hệ điều hành mở dành cho thiết bị di động (mobile operating system) được phát triển đầu tiên bởi tập đoàn Android. Tập đoàn Google mua lại…