Home / Information Systems

Information Systems

Loosely speaking, information systems (IS) consist of all resources in an enterprise. These sources can be existed in a various of formats. Searching in this field is to find new methods to store and treat to its data.

Rename a MySQL database

Rename database in phpmyadmin

Once day you want to rename your database in MySQL for whatever reason. How can you do this idea? via phpMyAdmin From phpMyAdmin, we often rename a database by applying the following steps: Select database on the left side bar/tree ...

Read More »

Shortcut keys in Microsoft Word

All about shortcut keys in Microsoft Word

Trong lúc soạn thảo văn bản, chúng ta thường xuyên sử dụng những tổ hợp phím tắt thực hiện một tính năng nào đó nhằm tăng độ thao tác. Bài viết giới thiệu phần lớn các tổ hợp phím tắt ...

Read More »

Deploy a e-commerce website using open sources

Hình 13: Giao diện cho người quản trị

Làm thế nào để triển khai một giải pháp thương mại điện tử? Bạn chọn giải pháp nguồn mở hay phát triển ngay từ đầu từ con số không. Nội dung bài này hướng dẫn cho các bạn cách triển ...

Read More »

Crop to Selection with GIMP

Chọn vùng cần xén

  Under construction  

Read More »

Introduction to an open image editor GIMP

Layout các cửa sổ trong GIMP

Giới thiệu Chắc những ai đã quen sử dụng Adobe Photoshop sẽ cảm thấy khó chịu khi sử dụng hệ điều hành nguồn mở Linux (Ubuntu, Linux Mint, Fedora…) mà không có bản Adobe Photoshop tương ứng. Haha… Các bạn ...

Read More »

Add plugins or extensions to LibreOffice

(Tiếng Việt) Thêm các tính năng mở rộng cho LibreOffice: Tôi có nhu cầu chuyển đổi các file văn bản .odt hoặc .doc sang dạng epub để tiện cho việc đọc trên các thiết bị chạy Android. ePub là một chuẩn mới để làm sách điện tử.

Read More »

Freeze the heading rows and columns in the spreadsheet

Freeze Rows and Columns - Choose intersection area

  Freeze the heading rows and columns in the spreadsheet  

Read More »

Print multiple images into a pdf file

Gộp nhanh nhiều hình ảnh vào một file pdf

How to print several images into only pdf file?  

Read More »

Misconceptions about data entry of DateTime in Excel

Date and Time in Excel

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Read More »

Deleting multiples table automatically in database

Today I want to delete several tables automatically. http://yagudaev.com/posts/deleting-multiple-database-tables-the-easy-way/

Read More »