Home / Operating System

Operating System

Posts concerning in Operating Systems like Windows, Ubuntu, Fedora, Mac

Apache could not reliably determine the servers fully qualified domain name using 127.0.1.1 for server name error

Apache2 with the error the fully qualified domain name

Apache is one of commonly used web servers in Linux. At the time modifying apache, you need to restart it for updating the modifications without restarting Linux. Sometimes, we may face with the following troubleshooting: To fix that problem, you need to ...

Read More »

How to see Ubuntu distribution version

Thông tin hệ thống | System Information

Tình cờ một ai hỏi bạn câu hỏi kiểu: Ubuntu bạn đang dùng là phiên bản mấy? Phiên bản 32 hay 64 bit? Làm thế nào để xem thông tin hệ điều hành Ubuntu? System Monitor – cái tên đã ...

Read More »

Main differences principals between 32-bit and 64-bit versions of Windows

Windows 7 32-bit or 64-bit

What is the main difference between 32-bit and 64-bit versions of Windows? Bibliography http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/features/64-bit-support http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/32-bit-and-64-bit-windows-frequently-asked-questions

Read More »

Add plugins or extensions to LibreOffice

(Tiếng Việt) Thêm các tính năng mở rộng cho LibreOffice: Tôi có nhu cầu chuyển đổi các file văn bản .odt hoặc .doc sang dạng epub để tiện cho việc đọc trên các thiết bị chạy Android. ePub là một chuẩn mới để làm sách điện tử.

Read More »

Launching Google Chrome or Chromium causes Ubuntu logout immediately

Linux Mint Mate Lockscreen

Có trường hợp khởi động Google Chrome hoặc Chromium làm cho Ubuntu/Linux Mint logout ngay lập tức. Các chương trình khác dù đang chạy nhưng hệ thống vẫn tự động đăng xuất. Trường hợp này khá hi hữu. Nếu lướt ...

Read More »

Create shortcuts for commands in Linux

How to use 'alias'

http://community.linuxmint.com/tutorial/view/891

Read More »

How To Find Similar Lines Between Two Text Files In Linux

comm command to find similar lines between two files in Linux/Ubuntu

Those working in Unix environment must be aware of the requirement to find common lines between two Unix files. In this article, I want to introduce you a solution of this problem. For our example, I have taken two files ...

Read More »

VirtualBox – Cannot Register the Hard Drive Because a Hard Drive with UUID Already Exists

VirtualBox Duplicate UUID

Virtualization is awesome! It really helps when you are a developer.  On my laptop I don’t even have SQL Server installed on the OS directly.  In fact the only thing I have installed on my host is Office, Skype and ...

Read More »

Diệt virus Autorun

http://en.kioskea.net/forum/affich-63526-how-to-remove-autorun-inf-virus-open-hiddenhttp://xahoithongtin.com.vn/20081202112143988p0c252/autorun-virus-remove-v23-tieu-diet-triet-de-cac-loai-virus-autorun.htmhttp://www.vatgia.com/hoidap/4093/18461/chi-giup-em-cach-diet-virut-autorun-inf-voi.htmlhttp://techblissonline.com/remove-autorun-virus/

Read More »

Working with Windows Boot Loader in Windows 7

If google just the keywords “Windows Boot Loader”, you will get so many results so that you don’t know which should be chosen. I met the problem with Windows Boot Loader after installing EasyBCD.  As described in a recent post, ...

Read More »