Is it possible to start a web server from any php web based directory?

Print Friendly, PDF & Email

I recently discovered another way to start a web server from any location for any application written in PHP. As of PHP web developer, I bet all of you are…

Building a Web Server in VirtualBox

Print Friendly, PDF & Email

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Cannot start XAMPP on Windows 7

Print Friendly, PDF & Email

Một vấn đề khi chúng ta cài Teamviewer trên Windows 7: Nó sẽ chiếm port 443 trong khi port này dành riêng cho Apache. Thực tế Apache cần hai port…

How to configure a virtual directory in XAMPP

Print Friendly, PDF & Email

Có hai vấn đề mà tôi thấy cần phải viết bài này: Với những ai đã quen dùng Windows chắc cũng sẽ thao tác dễ dàng với IIS thì việc…