Accueil / Informatique

Informatique

Computer Science is a discipline studying how a computer works and how to operates it.

What exactly is RESTful programming?

Basic operations of RESTful architecture

Désolé, cet article est seulement disponible en Vietnamien et Anglais Américain.

Lire la suite...

Lire et écrire avec fichier csv dans Python

Một ví dụ về file CSV

(Tiếng Việt) Nhiều phần mềm bảng tính có thể mở được định dạng dữ liệu csv. Trong quá trình đưa kết quả ra màn hình, nhiều giá trị muốn được giữ lại và lưu trong file để tiện sử dụng về sau.

Lire la suite...

How to implement an array with string index

Associative Array

    How to implement an array with string index

Lire la suite...

Combien de coeur possède de processeur dans votre ordinateur?

Xem thông tin hoạt động của CPU và Bộ nhớ trên Ubuntu

http://www.libellules.ch/phpBB2/combien-de-coeur-possede-mon-processeur-t39332.html

Lire la suite...

How cache memory works

Désolé, cet article est seulement disponible en Vietnamien.

Lire la suite...

What is cache?

memory relationships

Bạn đã bao giờ từng đặt câu hỏi, đại loại như « Cache là cái gì? Hoạt động của cache như thế nào? ». Trong bài viết này tôi muốn giới thiệu một thuật ngữ được nhắc nhiều trong hoạt động máy ...

Lire la suite...

Tìm hiểu bộ nhớ Cache

Bô nhớ cache – còn được gọi là bộ nhớ kí ức. Nói thêm từ cache là một thuật ngữ dùng trong máy tính, thường chúng ta dùng nguyên chữ cache trong cụm từ « bộ nhớ cache » mà không cần ...

Lire la suite...

Array, List, etc avec cordes Indices

(Tiếng Việt) Trong lập trình, chúng ta cũng hay gặp nhiều trường hợp phải tạo một danh mục mà index của nó là các chuỗi kí tự. Có một khái niệm để mô tả loại đối tượng này, thường gọi là HashMap hay HashTable.

Lire la suite...

Compter combien de fois chaque chaîne apparaît dans une liste

Pour compter combien de fois chaque chaîne apparaît dans une liste

Lire la suite...

Introduction of Petri Net

Bài này giới thiệu chung về Petri nets. Đó là một loại đồ thị có hướng đặc biệt gồm 6 thành phần cấu tạo. P: set of places T: set of transitions F: set of arcs W: weight function M_o: ...

Lire la suite...