Accueil / Outils / LaTeX

LaTeX

LaTeX est un langage et un système de composition de documents créé par Leslie Lamport en 1983

Surligner le texte en LaTeX

We often use highlight to emphasis text in our documents. How can we do this? In the following paragraphs, I shall show you the steps to activate and use the functionality. Add the following to your preamble: \usepackage{soul} To highlight ...

Lire la suite...

Des références astucieux et automiques avec cleveref

Using Cref for citation of references

(Tiếng Việt) Tính năng này rất quan trọng vì: trong khi tạo các tham chiếu đến Table, Figure, Equation... bạn không nhớ đã ghi Table hay table hay TABLE etc. Và đó là lí do chúng ta muốn tự động hóa việc thêm các prefix phù hợp cho các đối tượng tham chiếu.

Lire la suite...

Creating tables in excel or spreadsheet and then generating the corresponding latex source codes

Désolé, cet article est seulement disponible en Vietnamien.

Lire la suite...

Kile

Kile and Long Lines similar to https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/kile/+bug/997004

Lire la suite...

Làm việc với file bbl trong bibtex

Hôm qua submit báo mới ngỡ ra một điều là template họ đưa cần dùng các bibitem để chèn tài liệu tham khảo mà không cần include file .bib. Nhưng thời gian đã hết, đành nộp đại file .tex như ...

Lire la suite...

Latex Help

Lệnh để chèn một số kí tự đặc biệt vào Latex Một số kí tự đặc biệt trong Latex

Lire la suite...

Xuất ra những tài liệu tham khảo được trích dẫn trong một tài liệu tex từ file .bib chung nhất

Tối có một vấn đề: Trong quá trình viết bài (article, proposal, resume, etc.) tôi muốn lưu tất cả tài liệu tham khảo vào một file .bib duy nhất vì muốn dễ quản lý các entry dùng các tool như ...

Lire la suite...

Chèn tài liệu tham khảo trong Latex

Có 2 cách để làm việc này: Cách 1: Chèn trực tiếp các tài liệu tham khảo vào ngay văn bản tex với các bibitem Chọn vị trí chèn danh mục tài liệu tham khảo, sau đó đặt một cụm ...

Lire la suite...

Tập hợp các trình soạn thảo tài liệu TEX

Đi tìm nhiều nơi rồi tập hợp ở đây để tiện theo dõi Phần mềm Windows Linux Kile x Texmaker x x TexNicCenter x texstudio x x Gedit x

Lire la suite...

Chỉnh hướng trang in trong Latex

In đứng (portrait) là ngầm định trong latex. Đôi khi, chúng ta muốn chuyển hướng in ngang (toàn bộ/một trang) tài liệu thì việc biết cách chỉnh thật sự có cần thiết. Ví dụ bạn cần đưa một hình hoặc ...

Lire la suite...