(English) A Comprehensive Introduction to XML Path Language

Désolé, cet article est seulement disponible en English.

(English) An introduction to Selenium with Python

Désolé, cet article est seulement disponible en English.

Giới thiệu phần mềm xử lí ảnh miễn phí GIMP

Giới thiệu Chắc những ai đã quen sử dụng Adobe Photoshop sẽ cảm thấy khó chịu khi sử dụng hệ điều hành nguồn mở Linux (Ubuntu, Linux Mint, Fedora…) mà…

What is Biology

http://www.ntnu.edu/biology/what_is_biology http://www.kwantlen.ca/science/biology/what_is_biology.html http://www.wisegeek.org/what-is-biology.htm#slideshow http://en.wikipedia.org/wiki/Biology

Présentation de jQuery

Désolé, cet article est seulement disponible en English.

Langage de programmation Java

Ngôn ngữ lập trình Java là một ngôn ngữ bậc cao có những đặc điểm được minh họa bởi những từ đặc biệt sử dụng rộng rãi (buzzword) sau: Simple…

Design Patterns

This post presents the list of popular design patterns using in software industry.   Name Usage Abstract Factory Abstract Factory – Creational Design Pattern Abstract Factory Abstract Factory – Creational…