Accueil / Tag archives : Ubuntu

Tag archives : Ubuntu

Combien de coeur possède de processeur dans votre ordinateur?

Xem thông tin hoạt động của CPU và Bộ nhớ trên Ubuntu

http://www.libellules.ch/phpBB2/combien-de-coeur-possede-mon-processeur-t39332.html

Lire la suite...

Some useful features never used frequently in Emacs

Emacs is a programmable editor. You can customize it as much as possible by adding or removing some macros or your own functions.

Emacs is a programmable editor. You can customize it as much as possible by adding or removing some macros or your own functions. Some useful features never used frequently in Emacs. This post includes these features for you. [01] Reload or ...

Lire la suite...

How to fix GRUB2: customize boot menu

GRUB2 is an upgraded version of GRUB. It has a lot of improvements such as scripting support including conditional statements and functions, dynamic module loading, rescue mode, etc. GRUB2 is the default boot loader and manager since Ubuntu version 9.0 (Karmic ...

Lire la suite...

Lập trình Web với PHP, MySQL trong Ubuntu

Sau khi cài XAMPP xong, ngầm định PEAR cũng được cài. Để quản lý các packages đã cài chung với XAMPP, dùng lệnh pear trong /opt/lampp/bin. Xem các lệnh cơ bản của MySQL được trình bày đơn giản, dễ hiểu ...

Lire la suite...

Linux – many stuffs to learn now

Những bước khởi đầu: Bạn cần thiết cái này khi làm quen với hệ điều hành Linux: Bash Guide for Beginners Thay đổi quyền hạn truy cập tập tin thư mục: Dùng lệnh chmod: Dùng lệnh chown Có 3 kiểu ...

Lire la suite...

Compression and Decompression in Ubuntu

This is a presentation of tar: Linux: File Compression and Archiving with gzip, zip, rar, tar, unzip… Các file lưu trữ (đôi khi gọi là file nén) trên hệ thống UNIX/Linux (thường phần mở rộng là tar.gz hoặc .tgz) có ...

Lire la suite...

Installing PHP5, MySQL and Apache on Ubuntu

Để lập trình web sử dụng PHP và MySQL trên Ubuntu, chúng ta nên sử dụng XAMPP. Xem trên trang này, chúng ta sẽ biết cách cài đặt. Khá đơn giản vì chúng ta chỉ cần cài gói XAMPP dành ...

Lire la suite...