Accueil / Tag archives : web server

Tag archives : web server

Créer un serveur web sur machine virtuelle

Désolé, cet article est seulement disponible en Vietnamien.

Lire la suite...

Exécution d’un serveur HTTP simple

A demonstration of http server in Python

Désolé, cet article est seulement disponible en Vietnamien et Anglais.

Lire la suite...

Apache could not reliably determine the servers fully qualified domain name using 127.0.1.1 for server name error

Apache2 with the error the fully qualified domain name

http://aslamnajeebdeen.com/blog/how-to-fix-apache-could-not-reliably-determine-the-servers-fully-qualified-domain-name-using-127011-for-servername-error-on-ubuntu

Lire la suite...

Comparison of Web Servers (aka, Application Servers)

Comparison of Open Source Web Servers

Apache, GlassFish, WebLogic, Nginx, Resin http://www.caucho.com/resin-web-server/ http://wiki.nginx.org/Main http://www.oracle.com/technetwork/middleware/weblogic/downloads/wls-main-097127.html

Lire la suite...

Installer et configurer LAMPP

LAMPP is short for the integration of Linux, Apache, MySQL and PHP or Perl or Python

Web Programming works with tools to create, design, and code dynamic websites which allow us to update and interact to users. It’s existing a suit of web technology include Linux, Apache, MySQL and PHP (abbreviated LAMP) Cài LAMP http://library.linode.com/lamp-guides/ubuntu-10.04-lucid http://tolearnfree.blogspot.com/2009/11/how-to-install-apache2-php5-mysql-and.html ...

Lire la suite...

Comment configurer un répertoire virtuel dans XAMPP

Bảng điều khiển Web Server XAMPP

Có hai vấn đề mà tôi thấy cần phải viết bài này: Với những ai đã quen dùng Windows chắc cũng sẽ thao tác dễ dàng với IIS thì việc cấu hình một thư mục ảo (Virtual Directory – VD) ...

Lire la suite...

Installing PHP5, MySQL and Apache on Ubuntu

Để lập trình web sử dụng PHP và MySQL trên Ubuntu, chúng ta nên sử dụng XAMPP. Xem trên trang này, chúng ta sẽ biết cách cài đặt. Khá đơn giản vì chúng ta chỉ cần cài gói XAMPP dành ...

Lire la suite...