Home / Tag Archives: makefile

Tag Archives: makefile

Compile and link C++ source codes and headers from terminal in MacOS

Compiling C++ source codes and headers files from Terminal in macOS is a bit painful if you don’t have any experience with compiling. What I have learned below. Create a Makefile file all: foo.h foo.cpp main.cpp g++ -Wall -o main.out ...

Read More »

Tìm hiểu về make file

Tham khảo:[1] http://sources.redhat.com/autobook/autobook/autobook.html, accessed 2/2/2012[2] Unix Makefile, http://www.tutorialspoint.com/makefile/index.htm, accessed 2/3/2012

Read More »

Biên dịch chương trình C/C++ tự động bằng việc tạo makefile

Đây là một bài viết khá hoàn chỉnh và lý thú. Qua bài này và một số tham khảo khác trên mạng, tạm copy cách làm như sau: Preface Compiling a program made of one source file is easy. Compiling ...

Read More »