Tự động mở và lặp lại videos trên YouTube

Print Friendly, PDF & Email

Làm thế nào để có thể tự động lặp lại một YouTube video hoặc YouTube playlist? Sau nhiều lần tìm kiếm và chế tác, tôi cũng tìm được một cách, mặc dù không đơn giản cho một số không nhỏ độc giả, nhưng ít ra giải quyết được mục đích của mình. Sau đây, tôi xin chia sẻ cùng các bạn những bước cơ bản để tạo một ứng dụng mở YouTube video tự động và lặp lại (loop/repeat).

Cơ bản

Tạo một trang web với nội dung như bên dưới

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Chương trình nghe nhạc Youtube</title>
<style>
	#myhtml5player {
		position: absolute;
		top:0;
		bottom: 0;
		left: 0;
		right: 0;
		display: inline-block;
		margin: auto;
	}
</style>
</head>
<body>
<div id="wrapper" style="text-align: center">  
	<div id="myhtml5player">
	<h1>Chuong trinh nghe nhac</h1>
	<iframe id="ytplayer" type="text/html" width="800" height="640"
	 src="https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLE-A6_CIGWSRap6TyqqHZh4V40JAtJIFV&autoplay=1&loop=1"
	 frameborder="0"></iframe>
	</div> 
</div>
 <!-- src="https://www.youtube.com/embed/M7lc1UVf-VE?autoplay=1&loop=1" -->
</body>
</html>

Vào Youtube, tìm id của playlist mà bạn thích, thay thế với id trong đoạn code trên (tức: PLE-A6_CIGWSRap6TyqqHZh4V40JAtJIFV). Trường hợp, một video thì tìm id của video, thay thế toàn bộ thuộc tính src bằng tương tự như đoạn nằm trong chú thích bên dưới.

Dùng trình duyệt Google Chrome để mở trang web bạn vừa tạo ở trên. Kết quả sẽ tương tự như hình bên dưới.

Chương trình nghe nhạc YouTube tự động và lặp lại
Chương trình nghe nhạc YouTube tự động và lặp lại

Nâng cao

Sẽ cập nhật sau.

Bao gồm tính năng:

 • Cho phép thay đổi video/playlist bằng giao diện dễ thương.
 • Tắt/bật tự động chạy (autoplay), lặp (loop).
 • Tạo tiện ích nghe nhạc cho website này.
 • Cung cấp file html tạo sẵn mẫu có thể tải được.
 • Tạo cho bạn đọc một công cụ để có tạo chương trình nghe nhạc riêng và tải được.

Demo

Chương trình nghe nhạc YouTube

Tham khảo

[1] YouTube Embedded Players and Player Parameters

One thought on “Tự động mở và lặp lại videos trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.