Home / Đồ họa máy tính / Ứng dụng đồ họa

Ứng dụng đồ họa

How to change font size for text shown on arcs in D3Js

A bubble chart built in D3js with the forced layout algorithm

using .style(“font-size”, “1.5em”)

Read More »

Cách tạo ảnh SVG có thể chứa các liên kết

Bài này chưa có phiên bản tiếng Việt. Quý bạn đọc cảm thông và vui lòng quay lại sau.

Read More »

Xén một vùng ảnh đã chọn trước với GIMP

Chọn vùng cần xén

Giới thiệu Tôi chắc nhiều bạn thích chụp màn hình và cụ thể hơn muốn chỉ lấy một phần nào đó của màn hình. Hay nói dễ hiểu, bạn chỉ muốn chụp một hộp thoại, một khung cửa sổ màn ...

Read More »

Giới thiệu phần mềm xử lí ảnh miễn phí GIMP

Layout các cửa sổ trong GIMP

Giới thiệu Chắc những ai đã quen sử dụng Adobe Photoshop sẽ cảm thấy khó chịu khi sử dụng hệ điều hành nguồn mở Linux (Ubuntu, Linux Mint, Fedora…) mà không có bản Adobe Photoshop tương ứng. Haha… Các bạn ...

Read More »