Bức xạ, sóng viba và ung thư

Print Friendly, PDF & Email

“Science is organized knowledge.” –Herbert Spencer Giải thích một số thuật ngữ cơ bản Bức xạ (Radiation) Ngay câu đầu tiên của trang web [1] của website Hiệp Hội Ung…

Thế giới này nhỏ bé không?

Print Friendly, PDF & Email

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội đang dần trở thành một công cụ không thể thể thiếu để con người có thể tương tác…

A Computer Scientist’s Guide to Cell Biology

Print Friendly, PDF & Email

This book is designed specifically as a guide for Computer Scientists needing an introduction to Cell Biology. The text explores three different facets of biology: biological systems, experimental methods, and…

Phân nhóm dữ liệu

Print Friendly, PDF & Email

http://jamesmccaffrey.wordpress.com/2013/05/06/data-clustering-using-category-utility/ http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/dn198247.aspx

Force directed Graph Layout

Print Friendly, PDF & Email

http://www.mathiasbader.de/studium/bioinformatics/ Thử cái này vào dự án của mình xem sao, thằng em này nó share cả code nè 🙂

Một số tham khảo cài đặt hypergraph

Print Friendly, PDF & Email

Thử tìm hiểu cách cài đặt hypergraph trên máy tính http://www.hypergraphdb.org/downloads http://scalahypergraph.blogspot.fr/ http://kobrix.blogspot.fr/ http://www.freepatentsonline.com/y2010/0318963.html http://code.google.com/p/trilinos/wiki/ZoltanSimplePHG http://melihsozdinler.blogspot.fr/ http://www.bioconductor.org/install/ (co goi su dung hypergraph)

Phân tích mạng dùng R với gói igraph: Cài đặt với R

Print Friendly, PDF & Email

CÀI ĐẶT IGRAPH VỚI R Phần này trình bày cách cài đặt igraph như là một gói trong R. Cách dễ nhất có lẽ là dùng lệnh install.packages() của R.…

Phân tích mạng dùng R với gói igraph: Giới thiệu

Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu igraph là gói phần mềm mã nguồn mở dùng để tạo và xử lý đồ thị có hướng và vô hướng. Nó cài đặt hầu hết các bài…

Graph Clustering

Print Friendly, PDF & Email

This is a mathematical study of the methods to recognizing and grouping elements in a set of entities.

Clustering

Print Friendly, PDF & Email

jClust: A tool for clustering analysis CircularLayout – Giai thich mot ty ve Clustered Graph