Check internet proxy with curl command on Linux

Print Friendly, PDF & Email

When your services must talk to the Internet proxy to go out of your secured networks, how can you verify that proxy being effective? In this post, I am going…

Check listening ports with netstat

Một giải pháp đồng bộ cơ sở dữ liêu cho máy tính chạy song song nhiều hệ điều hành

Print Friendly, PDF & Email

[dropcap]N[/dropcap]gày nay, với sự phát triển mạnh mẽ phần cứng máy tính kéo theo nhiều người mong muốn trải nghiệm vài hệ điều hành trên cùng một chiếc máy tính.…

(English) Using Feedparser in Python to read RSS

Print Friendly, PDF & Email

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

Cách cài đặt Skype mới nhất trên Linux Mint

Print Friendly, PDF & Email

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

Lập trình RESTful thực chất là gì?

Print Friendly, PDF & Email

http://stackoverflow.com/questions/671118/what-exactly-is-restful-programming http://stackoverflow.com/questions/671118/what-exactly-is-restful-programming http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-restful/ Tac gia cua REST la https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm

Có nên chấp nhận tùy tiện các ứng dụng sử dụng tài khoản facebook?

Print Friendly, PDF & Email

Thấy BS Hồ Hải khuyến cáo việc có người gởi message để xem video nói xấu về bác ấy nhưng yêu cầu click vào một link khác mới có thể…

What is GPU Process in Chrome’s Task Manager

Print Friendly, PDF & Email

Tieng Viet

Khởi động Google Chrome hoặc Chromium gây Ubuntu logout ngay tức thì

Print Friendly, PDF & Email

Có trường hợp khởi động Google Chrome hoặc Chromium làm cho Ubuntu/Linux Mint logout ngay lập tức. Các chương trình khác dù đang chạy nhưng hệ thống vẫn tự động…

Kiểm tra cổng đang kết nối trên Windows

Print Friendly, PDF & Email

Kiểm tra những kết nối và cổng chiếm dụng trên Windows, chúng ta có thể dùng lệnh:netstat -an, để kiểm tra những cổng đang lắng nghe hoặc:netstat -o, để liệt…