Check internet proxy with curl command on Linux

Print Friendly, PDF & Email

When your services must talk to the Internet proxy to go out of your secured networks, how can you verify that proxy being effective? In this post, I am going…

(English) Add git branch name to bash prompt

Print Friendly, PDF & Email

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

How to append text to a system file via terminal with sudo command

Print Friendly, PDF & Email

echo ‘192.168.1.254 router’ | sudo tee -a /etc/hostsNAME tee — pipe fitting SYNOPSIS tee [-ai] [file …] DESCRIPTION The tee utility copies standard input to standard output, making a copy…

How to check size of a directory via Terminal in MacOS

Print Friendly, PDF & Email

Sometimes we want to have a quick check the size of a specific directory in your current place from the terminal where you are working. Instead of opening Finder application…

Apache could not reliably determine the servers fully qualified domain name using 127.0.1.1 for server name error

Print Friendly, PDF & Email

Khi khởi động apache bạn hay gặp lỗi sau đây. nvntung@xps827:~$ sudo /etc/init.d/apache2 restart * Restarting web server apache2                      …

Làm sao biết được phiên bản Ubuntu đang dùng

Print Friendly, PDF & Email

Tình cờ một ai hỏi bạn câu hỏi kiểu: Ubuntu bạn đang dùng là phiên bản mấy? Phiên bản 32 hay 64 bit? Làm thế nào để xem thông tin…

Thêm các tính năng mở rộng cho LibreOffice

Print Friendly, PDF & Email

Thêm các tính năng mở rộng cho LibreOffice: Tôi có nhu cầu chuyển đổi các file văn bản .odt hoặc .doc sang dạng epub để tiện cho việc đọc trên các thiết bị chạy Android. ePub là một chuẩn mới để làm sách điện tử.

Khởi động Google Chrome hoặc Chromium gây Ubuntu logout ngay tức thì

Print Friendly, PDF & Email

Có trường hợp khởi động Google Chrome hoặc Chromium làm cho Ubuntu/Linux Mint logout ngay lập tức. Các chương trình khác dù đang chạy nhưng hệ thống vẫn tự động…

Tạo các lệnh tắt trong linux

Print Friendly, PDF & Email

Thực ra khái niệm chính xác: tạo bí danh cho các lệnh. Tuy nhiên, khái niệm bí danh alias khó hiểu nên tôi muốn giải thích rõ hơn trước khi…

Tìm những dòng chữ giống nhau giữa hai văn bản trong Linux

Print Friendly, PDF & Email

Bạn có bao giờ gặp tình huống: tìm những dòng giống nhau giữa nhiều tập tin chưa? Trong bài viết này, tôi muốn giới thiệu với các bạn một giải pháp…