(English) Add git branch name to bash prompt

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Ho

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.