Home / Lập trình / Programming Paradigms / Structured Programming

Structured Programming

Lập trình thủ tục

Giới thiệu lập trình thủ tục

Giới thiệu lập trình thủ tục Nhiều ngôn ngữ lập trình truyền thống mà sinh viên vẫn thường học đầu tiên khi mới tập tễnh bước vào nghề IT là những ngôn ngữ lập trình kiểu thủ tục (procedural languages). ...

Read More »