Home / Công nghệ phần mềm

Công nghệ phần mềm

Software Engineering | Công nghệ phần mềm | Genie Logiciel

Hướng dẫn sử dụng cơ bản Git

github

(English) Git is a free and open source distributed version control system designed to handle everything from small to very large projects with speed and efficiency. Git is easy to learn and has a tiny footprint with lightning fast performance.

Read More »

(English) How to add a manifest file to jar file

(English) JAR files support a wide range of functionality, including electronic signing, version control, package sealing, and others. What gives a JAR file this versatility? The answer is the JAR file's manifest. The manifest is a special file that can contain information about the files packaged in a JAR file. By tailoring this "meta" information that the manifest contains, you enable the JAR file to serve a variety of purposes. This post will explain the contents of the manifest file and show you how to work with it, with examples for the basic features:

Read More »

(English) How to create an Executable Jar File

How to create an executable jar file

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Read More »

Cách đưa một dự án mới lên một kho chứa trên GitHub

The result of running the command git remote -v

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Read More »

Cache là gì?

memory relationships

Bạn đã bao giờ từng đặt câu hỏi, đại loại như “Cache là cái gì? Hoạt động của cache như thế nào?”. Trong bài viết này tôi muốn giới thiệu một thuật ngữ được nhắc nhiều trong hoạt động máy ...

Read More »

97 vấn đề mà mỗi nhà quản lí dự án nên biết

97 Things Every Project Manager Should Know

Cuốn sách này giới thiệu các mẹo cơ bản một người làm quản lí dự án nên lưu ý.

Read More »

Mã hóa md5

Cách đây mấy hôm, tình cờ tôi vào khu vực quản trị của một website nhưng quên bén password của anh admin. Loay hoay hoài mà không cách nào nhớ. Có một đứa em nó bảo là sửa lại password ...

Read More »

Sử dụng Doxygen

Doxygen example

Là một công cụ mạnh dùng để sinh tài liệu từ những chú thích trong các file mã nguồn chương trình, doxygen đã giải quyết vấn đề document cho những nhà phát triển phần mềm nói chung và người quản ...

Read More »

Tìm hiểu về make file

Tham khảo:[1] http://sources.redhat.com/autobook/autobook/autobook.html, accessed 2/2/2012[2] Unix Makefile, http://www.tutorialspoint.com/makefile/index.htm, accessed 2/3/2012

Read More »

Biên dịch chương trình C/C++ tự động bằng việc tạo makefile

Đây là một bài viết khá hoàn chỉnh và lý thú. Qua bài này và một số tham khảo khác trên mạng, tạm copy cách làm như sau: Preface Compiling a program made of one source file is easy. Compiling ...

Read More »