Home / Công nghệ phần mềm / Quản lí mã chương trình

Quản lí mã chương trình

Quản lý mã chương trình là một kỹ năng đòi hỏi những kỹ sư viết phần mềm cần thành thục.

Git shows files come along a specific commit

The output of git show --name-only

Sometimes we need to check which files were come along with a given commit so as to verify which is the missing file, for instance. I bet some of you have already known how to do that via a graphical ...

Read More »

Hướng dẫn sử dụng cơ bản Git

github

(English) Git is a free and open source distributed version control system designed to handle everything from small to very large projects with speed and efficiency. Git is easy to learn and has a tiny footprint with lightning fast performance.

Read More »

Cách đưa một dự án mới lên một kho chứa trên GitHub

The result of running the command git remote -v

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Read More »

Sử dụng Doxygen

Doxygen example

Là một công cụ mạnh dùng để sinh tài liệu từ những chú thích trong các file mã nguồn chương trình, doxygen đã giải quyết vấn đề document cho những nhà phát triển phần mềm nói chung và người quản ...

Read More »

Tìm hiểu về make file

Tham khảo:[1] http://sources.redhat.com/autobook/autobook/autobook.html, accessed 2/2/2012[2] Unix Makefile, http://www.tutorialspoint.com/makefile/index.htm, accessed 2/3/2012

Read More »

Biên dịch chương trình C/C++ tự động bằng việc tạo makefile

Đây là một bài viết khá hoàn chỉnh và lý thú. Qua bài này và một số tham khảo khác trên mạng, tạm copy cách làm như sau: Preface Compiling a program made of one source file is easy. Compiling ...

Read More »

Quản lý phiên bản phần mềm và source code (SVN)

Một vài lệnh căn bản:svn ci -m “Updated the project”: Cap nhat len resporitysvn checkout+sshhttp://linux.byexamples.com/archives/255/svn-command-line-tutorial-for-beginners-1/http://code.google.com/p/svnx/

Read More »