(English) Exceptions in a .gitignore file

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

(English) Add git branch name to bash prompt

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Git shows files come along a specific commit

Sometimes we need to check which files were come along with a given commit so as to verify which is the missing file, for instance. I bet some of you…

Hướng dẫn sử dụng cơ bản Git

(English) Git is a free and open source distributed version control system designed to handle everything from small to very large projects with speed and efficiency. Git is easy to learn and has a tiny footprint with lightning fast performance.

Cách đưa một dự án mới lên một kho chứa trên GitHub

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Sử dụng Doxygen

Là một công cụ mạnh dùng để sinh tài liệu từ những chú thích trong các file mã nguồn chương trình, doxygen đã giải quyết vấn đề document cho những…

Tìm hiểu về make file

Tham khảo:[1] http://sources.redhat.com/autobook/autobook/autobook.html, accessed 2/2/2012[2] Unix Makefile, http://www.tutorialspoint.com/makefile/index.htm, accessed 2/3/2012

Biên dịch chương trình C/C++ tự động bằng việc tạo makefile

Đây là một bài viết khá hoàn chỉnh và lý thú. Qua bài này và một số tham khảo khác trên mạng, tạm copy cách làm như sau: Preface Compiling…

Quản lý phiên bản phần mềm và source code (SVN)

Một vài lệnh căn bản:svn ci -m “Updated the project”: Cap nhat len resporitysvn checkout+sshhttp://linux.byexamples.com/archives/255/svn-command-line-tutorial-for-beginners-1/http://code.google.com/p/svnx/