Loop and autoplay your YouTube videos with YouTube Music

Print Friendly, PDF & Email

In this blog, six years ago, I shared a way of making videos repeated/looped forever by creating an HTML document to include a piece of HTML code. This way is…

Check internet proxy with curl command on Linux

Print Friendly, PDF & Email

When your services must talk to the Internet proxy to go out of your secured networks, how can you verify that proxy being effective? In this post, I am going…

Tự động mở và lặp lại videos trên YouTube

Print Friendly, PDF & Email

Làm thế nào để có thể tự động lặp lại một YouTube video hoặc YouTube playlist? Sau nhiều lần tìm kiếm và chế tác, tôi cũng tìm được một cách,…

Cách tạo ảnh SVG có thể chứa các liên kết

Print Friendly, PDF & Email

Bài này chưa có phiên bản tiếng Việt. Quý bạn đọc cảm thông và vui lòng quay lại sau.

Apache could not reliably determine the servers fully qualified domain name using 127.0.1.1 for server name error

Print Friendly, PDF & Email

Khi khởi động apache bạn hay gặp lỗi sau đây. nvntung@xps827:~$ sudo /etc/init.d/apache2 restart * Restarting web server apache2                      …

Có nên chấp nhận tùy tiện các ứng dụng sử dụng tài khoản facebook?

Print Friendly, PDF & Email

Thấy BS Hồ Hải khuyến cáo việc có người gởi message để xem video nói xấu về bác ấy nhưng yêu cầu click vào một link khác mới có thể…

Tạo các lệnh tắt trong linux

Print Friendly, PDF & Email

Thực ra khái niệm chính xác: tạo bí danh cho các lệnh. Tuy nhiên, khái niệm bí danh alias khó hiểu nên tôi muốn giải thích rõ hơn trước khi…

Máy tính của bạn có bao nhiêu nhân trong bộ vi xử lý?

Print Friendly, PDF & Email

Làm thế nào để xem số nhân của bộ vi xử lí mà máy tính của bạn đang có? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng tôi đoán có khối…

In nhiều hình ảnh vào một file pdf

Print Friendly, PDF & Email

Thời đại của công nghệ và kĩ thuật số? Đang là thời thịnh hành của máy ảnh. Ngày nay dân chơi ảnh có hàng GB dữ liệu. Nó có liên…

Định dạng văn bản trên Google Chat/Hangout

Print Friendly, PDF & Email

Do you usually use Google telecommunication for chatting to your friends? As far as I have known, we have chat services integrated into Gmail. Now it is called classic chat…