(English) How to prettify HTML documents at the terminal

Print Friendly, PDF & Email

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

(English) How to prettify JSON documents at the terminal

Print Friendly, PDF & Email

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

(English) How to prettify XML documents at the terminal

Print Friendly, PDF & Email

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

Các lệnh của VIM được sử dụng phổ biến

Print Friendly, PDF & Email

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

(English) Column Edit Mode in VIM

Print Friendly, PDF & Email

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

Những tổ hợp phím tắt và lệnh hữu ích thông dụng trong Emacs

Print Friendly, PDF & Email

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

Làm nổi bật văn bản trong LaTeX

Print Friendly, PDF & Email

Mục đích: là để tạo tô màu (làm nổi bật) một từ, cụm từ, một số từ hoặc cả câu văn, đoạn văn bản trong LaTeX. Thông thường sẽ có…

Tham chiếu tự động và thông minh với cleveref

Print Friendly, PDF & Email

Tính năng này rất quan trọng vì: trong khi tạo các tham chiếu đến Table, Figure, Equation… bạn không nhớ đã ghi Table hay table hay TABLE etc. Và đó là lí do chúng ta muốn tự động hóa việc thêm các prefix phù hợp cho các đối tượng tham chiếu.

Hướng cài đặt gói cho R sử dụng với RStudio

Print Friendly, PDF & Email

Cài đặt gói là một kĩ năng cần thiết cho những ai đang làm việc với ngôn ngữ lập trình thống kê R. Trong bài này, tôi giới thiệu cách dùng…

Tạo bảng trong excel hoặc spreadsheet và sinh mã latex tương ứng

Print Friendly, PDF & Email

Tạo bảng trong latex là một việc làm khá nhàm chán và dễ sinh sai sót. Đã có công cụ hỗ trợ đến từng thao tác cơ bản cho bạn…