Các lệnh của VIM được sử dụng phổ biến

Print Friendly, PDF & Email

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

(English) Column Edit Mode in VIM

Print Friendly, PDF & Email

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Những tổ hợp phím tắt và lệnh hữu ích thông dụng trong Emacs

Print Friendly, PDF & Email

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Làm nổi bật văn bản trong LaTeX

Print Friendly, PDF & Email

Mục đích: là để tạo tô màu (làm nổi bật) một từ, cụm từ, một số từ hoặc cả câu văn, đoạn văn bản trong LaTeX. Thông thường sẽ có…

Tham chiếu tự động và thông minh với cleveref

Print Friendly, PDF & Email

Tính năng này rất quan trọng vì: trong khi tạo các tham chiếu đến Table, Figure, Equation… bạn không nhớ đã ghi Table hay table hay TABLE etc. Và đó là lí do chúng ta muốn tự động hóa việc thêm các prefix phù hợp cho các đối tượng tham chiếu.

Hướng cài đặt gói cho R sử dụng với RStudio

Print Friendly, PDF & Email

Cài đặt gói là một kĩ năng cần thiết cho những ai đang làm việc với ngôn ngữ lập trình thống kê R. Trong bài này, tôi giới thiệu cách dùng…

Tạo bảng trong excel hoặc spreadsheet và sinh mã latex tương ứng

Print Friendly, PDF & Email

Tạo bảng trong latex là một việc làm khá nhàm chán và dễ sinh sai sót. Đã có công cụ hỗ trợ đến từng thao tác cơ bản cho bạn…

VirtualBox – Cannot Register the Hard Drive Because a Hard Drive with UUID Already Exists

Print Friendly, PDF & Email

  Virtualization is awesome! It really helps when you are a developer.  On my laptop I don’t even have SQL Server installed on the OS directly.  In fact the only…

Some useful features never used frequently in Emacs

Print Friendly, PDF & Email

Emacs is a programmable editor. You can customize it as much as possible by adding or removing some macros or your own functions. Some useful features never used frequently in Emacs.…

Kile

Print Friendly, PDF & Email

Kile and Long Lines similar to https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/kile/+bug/997004