Home / Công cụ

Công cụ


Công cụ tiện ích liên quan đến cày bừa :). Nơi giới thiệu các công cụ bổ trợ cho quá trình nghiên cứu của tôi

Làm nổi bật văn bản trong LaTeX

Mục đích: là để tạo tô màu (làm nổi bật) một từ, cụm từ, một số từ hoặc cả câu văn, đoạn văn bản trong LaTeX. Thông thường sẽ có một vài cách được cộng đồng sử dụng LaTeX đưa ...

Read More »

Tham chiếu tự động và thông minh với cleveref

Using Cref for citation of references

Tính năng này rất quan trọng vì: trong khi tạo các tham chiếu đến Table, Figure, Equation... bạn không nhớ đã ghi Table hay table hay TABLE etc. Và đó là lí do chúng ta muốn tự động hóa việc thêm các prefix phù hợp cho các đối tượng tham chiếu.

Read More »

Hướng cài đặt gói cho R sử dụng với RStudio

Hộp đối thoại để install packages in RStudio

Cài đặt gói là một kĩ năng cần thiết cho những ai đang làm việc với ngôn ngữ lập trình thống kê R. Trong bài này, tôi giới thiệu cách dùng RStudio để cài đặt các gói chương trình cho ngôn ...

Read More »

Tạo bảng trong excel hoặc spreadsheet và sinh mã latex tương ứng

Tạo bảng trong latex là một việc làm khá nhàm chán và dễ sinh sai sót. Đã có công cụ hỗ trợ đến từng thao tác cơ bản cho bạn trên excel hoặc spreadsheet. Việc đầu tiên, bạn sẽ tạo ...

Read More »

VirtualBox – Cannot Register the Hard Drive Because a Hard Drive with UUID Already Exists

VirtualBox Duplicate UUID

  Virtualization is awesome! It really helps when you are a developer.  On my laptop I don’t even have SQL Server installed on the OS directly.  In fact the only thing I have installed on my host is Office, Skype ...

Read More »

Some useful features never used frequently in Emacs

Emacs is a programmable editor. You can customize it as much as possible by adding or removing some macros or your own functions.

Emacs is a programmable editor. You can customize it as much as possible by adding or removing some macros or your own functions. Some useful features never used frequently in Emacs. This post includes these features for you. [01] Reload or ...

Read More »

Kile

Kile and Long Lines similar to https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/kile/+bug/997004

Read More »

Cách tạo thanh tiến trình trong R

Progress Bar

Cách tạo thanh tiến trình trong R

Read More »

The Role of Statistical Methods in Computer Science and Bioinformatics

I post here the article discusses the role of statistical methods in computer science and bioinformatics. This work presents in details the importance and needs of the techniques using in both disciplines. Nowadays, we have to treat a large mount ...

Read More »

Cluster Analysis in R

R has an amazing variety of functions for cluster analysis. In this section, I will describe three of the many approaches: hierarchical agglomeration  partitioning, and model based. While there are no best solutions for the problem of determining the number of clusters to extract, several ...

Read More »