Làm nổi bật văn bản trong LaTeX

Print Friendly, PDF & Email

Mục đích: là để tạo tô màu (làm nổi bật) một từ, cụm từ, một số từ hoặc cả câu văn, đoạn văn bản trong LaTeX. Thông thường sẽ có…

Tham chiếu tự động và thông minh với cleveref

Print Friendly, PDF & Email

Tính năng này rất quan trọng vì: trong khi tạo các tham chiếu đến Table, Figure, Equation… bạn không nhớ đã ghi Table hay table hay TABLE etc. Và đó là lí do chúng ta muốn tự động hóa việc thêm các prefix phù hợp cho các đối tượng tham chiếu.

Tạo bảng trong excel hoặc spreadsheet và sinh mã latex tương ứng

Print Friendly, PDF & Email

Tạo bảng trong latex là một việc làm khá nhàm chán và dễ sinh sai sót. Đã có công cụ hỗ trợ đến từng thao tác cơ bản cho bạn…

Kile

Print Friendly, PDF & Email

Kile and Long Lines similar to https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/kile/+bug/997004

Làm việc với file bbl trong bibtex

Print Friendly, PDF & Email

Hôm qua submit báo mới ngỡ ra một điều là template họ đưa cần dùng các bibitem để chèn tài liệu tham khảo mà không cần include file .bib. Nhưng…

Latex Help

Print Friendly, PDF & Email

Lệnh để chèn một số kí tự đặc biệt vào Latex Một số kí tự đặc biệt trong Latex

Xuất ra những tài liệu tham khảo được trích dẫn trong một tài liệu tex từ file .bib chung nhất

Print Friendly, PDF & Email

Tối có một vấn đề: Trong quá trình viết bài (article, proposal, resume, etc.) tôi muốn lưu tất cả tài liệu tham khảo vào một file .bib duy nhất vì…

Chèn tài liệu tham khảo trong Latex

Print Friendly, PDF & Email

Có 2 cách để làm việc này: Cách 1: Chèn trực tiếp các tài liệu tham khảo vào ngay văn bản tex với các bibitem Chọn vị trí chèn danh…

Tập hợp các trình soạn thảo tài liệu TEX

Print Friendly, PDF & Email

Đi tìm nhiều nơi rồi tập hợp ở đây để tiện theo dõi Phần mềm Windows Linux Kile x Texmaker x x TexNicCenter x texstudio x x Gedit x

Chỉnh hướng trang in trong Latex

Print Friendly, PDF & Email

In đứng (portrait) là ngầm định trong latex. Đôi khi, chúng ta muốn chuyển hướng in ngang (toàn bộ/một trang) tài liệu thì việc biết cách chỉnh thật sự có…