Home / Công cụ / R language

R language

Ngôn ngữ lập trình R hỗ trợ mạnh cho quản lí dữ liệu và thống kê, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, doanh nghiệp, chính phủ, y tế v.v… Nó miễn phí, là một sản phẩm nguồn mở.

Hướng cài đặt gói cho R sử dụng với RStudio

Hộp đối thoại để install packages in RStudio

Cài đặt gói là một kĩ năng cần thiết cho những ai đang làm việc với ngôn ngữ lập trình thống kê R. Trong bài này, tôi giới thiệu cách dùng RStudio để cài đặt các gói chương trình cho ngôn ...

Read More »

Cách tạo thanh tiến trình trong R

Progress Bar

Cách tạo thanh tiến trình trong R

Read More »

Cluster Analysis in R

R has an amazing variety of functions for cluster analysis. In this section, I will describe three of the many approaches: hierarchical agglomeration  partitioning, and model based. While there are no best solutions for the problem of determining the number of clusters to extract, several ...

Read More »

R references

http://www.r-tutor.com http://www.r-tutor.com/gpu-computing/cuda-installation/cuda5.0-ubuntu http://www.ats.ucla.edu/stat/r/

Read More »

Xuất dữ liệu ra file csv trong R

Sau nhiều lần tính toán cho các file dữ liệu khác nhau, mỗi lần thực hiện thao tác, tôi lại thay đổi tên file và lặp lại các bước tương tự. Đành rằng tôi đã gói gọn các bước vào ...

Read More »

Phân tích và hình ảnh hóa mạng phức hợp sử dụng igraph

Thực sự tôi không biết phải dùng từ tiếng Việt nào cho hợp lý với từ chuyên ngành “visualisation”. Tôi dùng tạm cụm từ “hình ảnh hóa” để nói lên chức năng của nó. Nội dung bài viết này xoay ...

Read More »

Phân tích mạng dùng R với gói igraph: Cài đặt với R

CÀI ĐẶT IGRAPH VỚI R Phần này trình bày cách cài đặt igraph như là một gói trong R. Cách dễ nhất có lẽ là dùng lệnh install.packages() của R. Lệnh này sẽ tải nguồn của gói nhị phân thích ...

Read More »

Phân tích mạng dùng R với gói igraph: Giới thiệu

igraph with Network Analysis

Giới thiệu igraph là gói phần mềm mã nguồn mở dùng để tạo và xử lý đồ thị có hướng và vô hướng. Nó cài đặt hầu hết các bài toán cơ bản của lý thuyết đồ thị như minimum spanning trees, ...

Read More »