Is it possible to start a web server from any php web based directory?

Print Friendly, PDF & Email

I recently discovered another way to start a web server from any location for any application written in PHP. As of PHP web developer, I bet all of you are…

Một giải pháp đồng bộ cơ sở dữ liêu cho máy tính chạy song song nhiều hệ điều hành

Print Friendly, PDF & Email

[dropcap]N[/dropcap]gày nay, với sự phát triển mạnh mẽ phần cứng máy tính kéo theo nhiều người mong muốn trải nghiệm vài hệ điều hành trên cùng một chiếc máy tính.…

Lỗi không khởi động được XAMPP trên Windows 7

Print Friendly, PDF & Email

Một vấn đề khi chúng ta cài Teamviewer trên Windows 7: Nó sẽ chiếm port 443 trong khi port này dành riêng cho Apache. Thực tế Apache cần hai port…

Cách cấu hình thư mục ảo trong XAMPP

Print Friendly, PDF & Email

Có hai vấn đề mà tôi thấy cần phải viết bài này: Với những ai đã quen dùng Windows chắc cũng sẽ thao tác dễ dàng với IIS thì việc…