Các lệnh của VIM được sử dụng phổ biến

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Some useful features never used frequently in Emacs

Emacs is a programmable editor. You can customize it as much as possible by adding or removing some macros or your own functions. Some useful features never used frequently in Emacs.…

Kile

Kile and Long Lines similar to https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/kile/+bug/997004

Các bộ soạn thảo html miễn phí mà hiệu quả trên Linux

Gom các editor soạn thảo web miễn phí cho ace nào thích thiết kế web cũng như tạo các trang html đơn giản trên hệ thống Linux. Ngoài các anh…