Home / Tag Archives: emacs

Tag Archives: emacs

Những tổ hợp phím tắt và lệnh hữu ích thông dụng trong Emacs

Emacs shortcuts

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Read More »

Some useful features never used frequently in Emacs

Emacs is a programmable editor. You can customize it as much as possible by adding or removing some macros or your own functions.

Emacs is a programmable editor. You can customize it as much as possible by adding or removing some macros or your own functions. Some useful features never used frequently in Emacs. This post includes these features for you. [01] Reload or ...

Read More »

Tùy biến với emacs

Emacs được coi như một bộ editor hoàn chỉnh cho những ai thích lập trình. Nó hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ mà bạn có thể tùy biến các mode dễ dàng chuyển đổi. Đối với một số ngôn ngữ ...

Read More »