Home / Tag Archives: introduction

Tag Archives: introduction

Giới thiệu phần mềm xử lí ảnh miễn phí GIMP

Layout các cửa sổ trong GIMP

Giới thiệu Chắc những ai đã quen sử dụng Adobe Photoshop sẽ cảm thấy khó chịu khi sử dụng hệ điều hành nguồn mở Linux (Ubuntu, Linux Mint, Fedora…) mà không có bản Adobe Photoshop tương ứng. Haha… Các bạn ...

Read More »

What is Biology

http://www.ntnu.edu/biology/what_is_biology http://www.kwantlen.ca/science/biology/what_is_biology.html http://www.wisegeek.org/what-is-biology.htm#slideshow http://en.wikipedia.org/wiki/Biology

Read More »

Giới thiệu về jQuery

Courtesy: https://en.wikipedia.org/wiki/File:JQuery_logo.svg

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Read More »

Ngôn ngữ lập trình Java

Java Oracle 8

Ngôn ngữ lập trình Java là một ngôn ngữ bậc cao có những đặc điểm được minh họa bởi những từ đặc biệt sử dụng rộng rãi (buzzword) sau: Simple Architecture neutral Object oriented Portable Distributed High performance Multithreaded Robust ...

Read More »

Design Patterns

Design Patterns in Software Industry

This post presents the list of popular design patterns using in software industry.   Name Usage Abstract Factory Abstract Factory – Creational Design Pattern Abstract Factory Abstract Factory – Creational Design Pattern Factory Method Factory method Design pattern using C# ...

Read More »