(English) A Comprehensive Introduction to XML Path Language

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

(English) An introduction to Selenium with Python

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Giới thiệu phần mềm xử lí ảnh miễn phí GIMP

Giới thiệu Chắc những ai đã quen sử dụng Adobe Photoshop sẽ cảm thấy khó chịu khi sử dụng hệ điều hành nguồn mở Linux (Ubuntu, Linux Mint, Fedora…) mà…

What is Biology

http://www.ntnu.edu/biology/what_is_biology http://www.kwantlen.ca/science/biology/what_is_biology.html http://www.wisegeek.org/what-is-biology.htm#slideshow http://en.wikipedia.org/wiki/Biology

Giới thiệu về jQuery

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Ngôn ngữ lập trình Java

Ngôn ngữ lập trình Java là một ngôn ngữ bậc cao có những đặc điểm được minh họa bởi những từ đặc biệt sử dụng rộng rãi (buzzword) sau: Simple…

Design Patterns

This post presents the list of popular design patterns using in software industry.   Name Usage Abstract Factory Abstract Factory – Creational Design Pattern Abstract Factory Abstract Factory – Creational…