(English) Compile and link C++ source codes and headers from terminal in MacOS

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Các nguồn tham khảo lập trình với công nghệ Microsoft

Với dân ghiền các công nghệ của Microsoft, tôi nghĩ không ai lạ lẫm gì với Microsoft Developer Network. Trên đó, bạn có thể tải các bộ công cụ phát…

Tài liệu tham khảo lập trình với Python

Là một ngôn ngữ lập trình kịch bản, Python được sử dụng không chỉ bởi những lập trình viên mà còn là sở trường của những người làm khoa học…