Home / Tag Archives: serveur web

Tag Archives: serveur web

Một giải pháp đồng bộ cơ sở dữ liêu cho máy tính chạy song song nhiều hệ điều hành

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ phần cứng máy tính kéo theo nhiều người mong muốn trải nghiệm vài hệ điều hành trên cùng một chiếc máy tính. Máy tính có thể nâng cấp thêm bộ mớ RAM ...

Read More »

Chạy một máy chủ web đơn giản

A demonstration of http server in Python

Trong thời đại kĩ nghệ web, chạy một máy chủ web đơn giản để phát triển ứng dụng dựa trên nền tảng web thật sự cần thiết.

Read More »