Is it possible to start a web server from any php web based directory?

I recently discovered another way to start a web server from any location for any application written in PHP. As of PHP web developer, I bet all of you are…

Một giải pháp đồng bộ cơ sở dữ liêu cho máy tính chạy song song nhiều hệ điều hành

[dropcap]N[/dropcap]gày nay, với sự phát triển mạnh mẽ phần cứng máy tính kéo theo nhiều người mong muốn trải nghiệm vài hệ điều hành trên cùng một chiếc máy tính.…

Chạy một máy chủ web đơn giản

Trong thời đại kĩ nghệ web, chạy một máy chủ web đơn giản để phát triển ứng dụng dựa trên nền tảng web thật sự cần thiết.