Home / Tag Archives: statistica

Tag Archives: statistica

Phân tích nhóm

Statistica http://www.statsoft.com/textbook/cluster-analysis/ Phân tích nhóm  là phương pháp phân chia các phần tử của một tập vào những nhóm (tập) nhỏ hơn có cùng tính chất. Có hai hướng chính: Dựa trên một yêu cầu công việc, chúng ta có ...

Read More »