Ho

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

(English) See cluster resources usage with kubectl command

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

How to check size of a directory via Terminal in MacOS

Sometimes we want to have a quick check the size of a specific directory in your current place from the terminal where you are working. Instead of opening Finder application…

Máy tính của bạn có bao nhiêu nhân trong bộ vi xử lý?

Làm thế nào để xem số nhân của bộ vi xử lí mà máy tính của bạn đang có? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng tôi đoán có khối…

Tips tricks with the terminal in Ubuntu [Phần 1]

In ấnLệnh lpr là sử dụng để in tài liệu trong môi trường Linux do gói CUPS cung cấp. Đây là toàn bộ hướng dẫn. Bên dưới chỉ tóm tắt…